Electronic Application for Karviná OPEN 2021

Osobní údaje jako je emailová adresa slouží jen pro potřeby případného zpětného kontaktu. Nebudou se nikde zobrazovat ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Personal information such as your e-mail address, will be used only for the needs of re-contact. They will not appear anywhere nor will be given to any third party.

Přihláška / Application form

Nejdříve vyberte, zda jste na české ELO listině, nebo ne. Pak můžete, buď zadat přimo ID hráče nebo začít psát příjmení. Systém Vám bude nabízet konkrétní hráče.

If you are not on Czech rating list, just select "I don't have czech rating" from choices above. Then you can enter your FIDE ID or you can start typing your surname. System will offer you player names.

© Martin Sobek - Šachový klub Karviná o. s.