1) Co jsou šachy?

1) Hra s pevně danými pravidly. Hra, ve které se dá soutěžit. Pro někoho mohou být šachy zábavou, pro jiného zdrojem obživy.

2) Kde najdu pravidla?

2) Pravidla se dají stáhnout zde.

3) Je těžké se to naučit?

3) Není těžké naučit se pravidla. Těžší může být pochopit herní strategii.

4) O co v té hře jde?

4) Cílem hry je porazit soupeře, dát mu mat nebo jej donutit vzdát se.

5) Musí partie končit vždy matem?

5) Nemusí. Šachová partie má několik možných zakončení: vyhraje bílý nebo černý, popř.partie skončí remízou. Hráč se může i vzdát. V závodním šachu má hráč za výhru celý bod, při remíze se bod mezi oba hráče rozdělí a každý má půl bodu.

6) Kdy skončí partie remízou?

6) Buď se hráči na remíze dohodnou nebo skončí partie remízou na základě pravidel, např. nedostatečný materiál k výhře nebo pat. Viz pravidla.

9) Znamená PAT výhru partie?

9) Ne. PAT znamená, že partie skončila remízou.

10) Musím soupeři hlásit ŠACH?

10) Ne. ŠACH ani nic jiného se soupeři nehlásí. V závodním šachu by to bylo považováno za rušení soupeře.

11) Může se u partie mluvit?

11) Pravidla dovolují jen málo „mluvení“ se soupeřem. Je dovoleno soupeři nabídnout remízu, popř.upozornit jej na porušení pravidel, což je lepší udělat skrze rozhodčího. Při volné přátelské partii záleží na dohodě obou hráčů.

12) K čemu je v šachu rozhodčí?

12) Dohlíží na dodržování pravidel, rozhoduje případné spory mezi hráči

13) Chci vzdát partii, jak to mám provést?

13) Normálně :-) se dá oznámit soupeři: „Vzdávám se.“ , možné je také položit krále, v závodním šachu zastavení hodin a podání ruky soupeři může také znamenat vzdání, ALE pokud soupeř předtím nabízel remízu, dá se to brát i jako její přijetí

14) Musí začínat partii vždy bílý?

14) Ano, i v přátelské partii.

15) Na jakém poli stojí před zahájením partie bílá dáma?

15) Bílá dáma na bílém poli, černá na černém. Dáma „ctí svou barvu“. Postavení figur před partií je řešeno v pravidlech.

16) Soupeř udělal tah, který pravidla nedovolují. Co s tím?

16) Tyto situace jsou ošetřeny v pravidlech. V přátelské (dále „volné“) partii záleží na dohodě hráčů. Běžný postup bývá vrácení partie do pozice PŘED nemožným tahem.

17) Jaký je rozdíl mezi „závodním“ a „normálním“ šachem?

17) V podstatě žádný. Pravidla jsou stejná, jen u „závodního“ šachu se striktně dodržují. Nejvíce se dbá nas pravidlo „Dotknuto-Hráno“, tj. figura, které se hráč na tahu dotkl, má povinnost táhnout, více v Pravidlech. V závodním šachu se používají šachové hodiny, které oběma hráčům vyměřují čas na přemýšlení a v závodním šachu se partie zapisují do partiáře.

18) Když se hraje s hodinami, kolik času má hráč na tah?

18) Při hře s hodinami obvykle nebývá vymezen čas na tah, ale na celou partii nebo na určitý počet tahů. Např. má-li hráč 90 minut na 40 tahů, musí za SVÝCH devadesát minut provést 40 tahů a záleží jen na něm, zda spotřebuje na první tah třeba 6O minut a na zbývajících 39 tahů si nechá jen 30 minut nebo bude s časem hospodařit jinak. V současné době se hrává s digitálními hodinami, což umožňuje zkrátit celkový čas na partii a přidat hráči čas na jednotlivé tahy, např. 90 minut na partii s přídavkem 30 sekund na tah znamená, že hráč má na celou partii 90 minut, ale za každý svůj provedený tah mu na hodinách přiskočí 30 sekund.

19) Hrají se i krátké partie s hodinami?

19) Ano, např. bleskové partie, kdy musí hráč odehrát celou svou partii za 5 minut. Oblíbené jsou i rapidy s různým tempem (např. 20 minut pro každého hráče)

20) Hrají se nějaké šachové soutěže?

20) Hrají se soutěže jednotlivců i družstev. V ČR se hrají mistrovské soutěže pořádané šachovým svazem a nemistrovské, pořádané různými subjekty, obvykle šachovými kluby

21) Sedí v soutěžích družstev více lidí u jedné šachovnice a domlouvají se?

21) Ne. V soutěžích družstev bývá určen počet šachovnic, tj. kolik hráčů nastoupí za družstvo a každý hráč hraje proti soupeři z jiného družstva na své šachovnici. Např. v soutěži osmičlenných družstev nastoupí za každé družstvo osm hráčů, z nichž každý sehraje jednu partii, jejíž výsledek se počítá do celkového skóre družstva. Za výhru v partii se počítá družstvu bod do skóre, za remízu v partii půl bodu. Celkové skóre určí výsledek zápasu (třeba 4,5 – 3-5 nebo 4-4, popř. 8-0)

22) Jaké soutěže družstev se hrají v ČR?

22) V ČR se hrají soutěže od městských přeborů až po nejvyšší Extraligu a oproti jiným zemím jsou naše soutěže dost rozvětvené. Strukturu soutěží družstev lze nalézt na webu Šachového svazu ČR. Z nižších soutěží se postupuje do soutěží vyšších. U nás v Moravskoslezském kraji je struktura následující: Okresní soutěž (nebo Městský přebor)-Okresní přebor-Krajská soutěž-Krajský přebor-II.liga-I.liga-Extraliga. Soutěže, které mají v názvu „liga“, řídí přímo šachový svaz, nižší soutěže řídí Krajské svazy. Z toho důvodu se často liší nejen názvy soutěží, ale i struktura. Vyznat se v tom celorepublikově je problém i pro odborníka, natožpak pro laika :-)

23) Chci hrát v soutěžích družstev, kam se mám přihlásit?

23) Do šachového klubu, který se soutěží zúčastňuje.

25) Chci hrát soutěže jednotlivců, musím být členem nějakého klubu?

25) Ne, není to podmínkou (v mistrovských soutěžích to může být jinak). V mnoha soutěžích mohou hrát i neregistrovaní „amatéři“ (ve smyslu nehrající závodně za žádný klub). Přesto je vhodné být registrován v nějakém klubu nebo jako individuální člen svazu. Podmínky členství se v různých klubech liší, podmínky individuálního členství jsou popsány na webu svazu.

26) Byl jsem se podívat na šachovém turnaji a vyhodili mě jen za to, že mi zvonil mobil. Je to v pořádku?

26) Ano. Zvonění mobilu, mluvení apod. ruší hráče v přemýšlení. Stejně tak nevhodné je přisednout k šachovnici a rušit „osobní prostor“ hráčů.

27) Mohu hráčům poradit, když vidím dobrý tah?

27) Ne. Za prvé není jisté, zda by takový tah byl dobrý a zadruhé je jakékoli zasahování do probíhající partie nepřípustné. Kibic patří pod stůl!

28) Byla jsem s vnukem na turnaji. Volala mi jeho maminka, co mu má udělat k večeři. Přinesla jsem mobil vnukovi k šachovnici a nějaký pán, asi rozhodčí, ukončil jeho partii, že prý prohrál. Proč?

28) Mobil k šachu nepatří. Vyrušuje soupeře a navíc umožňuje podvádění. Z toho důvodu je ZAKÁZÁNO hráčům nejen mobil užívat, ale i mít vypnutý u sebe. V současné době existuje i pro mobilní telefony řada šachových programů hrajících šachy velmi silně a jakákoli manipulace s mobilem je považována za podvádění (nikdo nebude dodatečně zjišťovat, co hráč s mobilem prováděl-zda „jen“ telefonoval nebo nechal program analyzovat pozici).

29) Syn má tři roky a už umí tahat figurkami. Od kolika roků ho mohu přihlásit na šachy?

29) HNED! Jen nesmí okusovat figurky. V šachu neexistuje věkové omezení.

30) Dědovi je 65 a šachy ho baví. Mohl by hrát i „závodně“?

30) Jistě. Mistr světa už z něj asi nebude, ale šachy lze hrát závodně v JAKÉMKOLI věku. Začít se dá klidně i v osmdesáti nebo třeba v pěti.

31) Hrají šachy závodně i ženy?

31) Ano. V šachu hrají ženy běžně i v mužských soutěžích. Kromě toho mají i své soutěže, ve kterých muži nehrají (diskriminace? :-) ?).

32) V naší vesnici je šachový klub. Náš osmiletý syn by rád hrál šachy, ale v klubu jsou jen sami dospělí. Kam ho mám přihlásit?

32) Do klubu ve vaší vesnici :-) Osmiletý syn může bez problémů hrát soutěže dospělých. V šachu není žádná věková hranice.

33) Jak vysoké IQ musí mít šachista?

33) Šachy může hrát každý. IQ hraje v šachu stejnou roli, jako v běžném životě. Ani vysoké IQ nemusí být v šachu zárukou úspěchu.

34) Naučil jsem se tahat figurkami a vím, že cílem hry je mat, ale už od prvního tahu nevím, co dělat. Jak mám postupovat?

34) Složitý dotaz, na který neexistuje jednoznačná odpověď. Chce to něco málo se o šachu naučit a pak trénovat. Obecně by se učení šachu dalo přirovnat k učení malých dětí karetní hry „žolík“. Dítě dostane karty, zná pravidla, ale neví, jak poskládat postupku, trojičku atp. V šachu je to podobné: stačí znát pár zásad a řídit se jimi, něco málo zde.

35) Je lepší začínat pěšcem od dámy nebo od krále?

35) To je věc vkusu. Je lepší dostat do hry co nejdříve co nejvíce figur ;-)

36) Co je to „rošáda“?

36) Rošáda je dvojtah králem a věží, na který má za podmínek daných pravidly, právo jednou za partii každý hráč. Více v pravidlech.

37) Slyšel jsem o „braní mimochodem“. Co to znamená?

37) Braní mimochodem je zvláštní tah pěšcem, který se dá provést jen za určitých okolností, Viz pravidla.

38) Vím, že když dojde pěšec na poslední řadu musí se v NĚCO proměnit. V co?

38) Pěšec, který dosáhne poslední řady se MUSÍ proměnit v jakoukoli figuru, kromě krále.

39) Můžu mít na šachovnici dvě dámy (když chci například proměnit pěšce na poslední řadě)?

39) Ano. Klidně i více dam :-) nebo jiných figur.

40) Chci si postavit druhou dámu, odkud ji mám vzít?

40) Z jiné šachové soupravy :-) Pokud po ruce jiná šachová souprava není, pak záleží na dohodě hráčů, z čeho dámu „vyrobí“. Mohou se třeba dohodnout, že jako další dámu použijí figurku z „Člověče, nezlob se“ nebo může být dámou prázdné štamprle ;-)

41) Jak poznám silného hráče?

41) U šachovnice podle jeho hry :-) Jinak podle jeho „papírové“ výkonnosti. V ČR se ještě užívají výkonnostní třídy (dále VT). Nejnižší je pátá, nejvyšší I., pak následují tituly: KM (kandidát mistra) a mezinárodní tituly: FM (mistr FIDE; FIDE=mezinárodní šachová federace), IM (International Master, mezinárodní mistr), GM (GrandMaster, velmistr). Existují i ženské tituly. Liší se písmenkem „W“ (např.WGM), popř. v korespondenčním šachu se místo „W“ (Woman) užívá u žen písmeno „L“ (Lady). Běžně se však dnes užívá k rozlišení výkonnosti „RATING“ počítaný podle systému profesora Arpáda ELO. V mnoha zemích se kromě mezinárodního počítá i národní rating. Vyšší váhu má rating mezinárodní.

42) Chci se stát GM, jak toho dosáhnu?

42) Dobrou hrou na rovni GM a splněním podmínek mezinárodní šachové federace (FIDE). :-)

43) Proč si hráči zapisují tahy?

43) Z několika důvodů:

a) aby mohli v případě sporu zrekonstruovat průběh partie

b) aby se mohli dodatečně poučit ze svých nebo soupeřových chyb přehráním odehrané partie.
Hráč je při určitém časovém tempu povinen zapisovat své i soupeřovy tahy. Nezapisuje se v bleskových a rapid partiích (ale není to zakázáno).

44) Viděla jsem, že někde se hraje na šachovnicích, ze kterých se partie přenáší na plátno nebo do počítače. Proč musí hráči i tady zapisovat tahy?

44) Protože technika může selhat.

45) Mám zájem hrát šachy. Kde zjistím adresu klubu v nejbližším okolí?

45) Na webových stránkách svazu, kde je to „trochu“ nepřehledné. Dost klubů má dnes i své weby, takže třeba pomůže i dotaz do webového vyhledávače. Poslední možností je kontaktovat s dotazem přímo někoho ze svazových činitelů.

46) Jaká nejmenší materiální převaha stačí k výhře?

46) Stačí pěšec :-) , který se s pomocí krále promění třeba v dámu.

47) Dá se vynutit mat střelcem a jezdcem?

47) Dá, ale není to úplně jednoduché. Existuje několik způsobů, např. zde a tady nebo zde. Chce to trénink.

48) Dá se dát mat samotnými dvěma jezdci?

48) Dá, ale nedá se VYNUTIT. To znamená, že k matu může dojít jen při nekvalifikované obraně slabší strany.